Співвідношення громадянського суспільства і держави за Гегелем

350 руб.

Вам необходимо авторизоваться чтобы совершать покупки
После покупки готовой работы, при необходимости вы можете повысить уникальность этой работы до 75-100% с помощью сервиса Антиплагиат Экспресс

Информация о работе

Курсовая работа
Политология
32
КНУ ШЕВЧЕНКА
Политология
2
2010

Введение

Темою своєї курсової роботи я обрала «Співвідношення громадянського
суспільства і держави за Гегелем». Вважаю, що вивчення даного питання є
надзвичайно важливим в контексті сучасних подій. Адже, сьогодні наша країна
стоїть на порозі формування історично нового для неї типу державності,
глибокі й неоднозначні, іноді, навіть, кардинальні зміни у культурній,
ідеологічній, політико-правовій та економічній сферах буття цивілізації у
цілому, ставлять на початку третього тисячоліття перед українським
суспільством глобальні гуманітарні проблеми. Однією з них, на мій погляд, і є
проблема діалектики громадянського суспільства й держави.

Содержание

1. Становлення поглядів Гегеля на співвідношення громадянського
суспільства і держави
2. «Філософія права» як остаточне становлення діалектики
громадянського суспільства і держави
Висновок
Список використаної літератури

Список литературы

1. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986.
2. Керимов Д.А. Философия права Гегеля и современность. – М.: 1977.
3. Костенко О.Б. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства і
держави. Право України, 1998, №6.
4. Костенко О.Б., Неліп М.І. Становлення гегелівського розуміння
суспільства і держави. Юридичні науки, 1995, № 33/34.
5. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу:
навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
6. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века. Учеб. пособие. –
М.: «Высш. школа», 1976.
7. Неліп М.І., Костенко О.Б. Гегель і проблема філософсько-правового
пізнання діалектики громадянського суспільства і держави. Теоретичні та
практичні проблеми становлення правової держави в Україні, 1995, №2
8. Основи філософії права, або Природне право і державознавство.
Переклад з німецького Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000.
9. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно
правовая теория. – М.: 1963.
10. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія:
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий
центр «Академія», 2001.