Модернізація системи електроустаткування автомобіля ВАЗ-2121

1 500 руб.

Вам необходимо авторизоваться чтобы совершать покупки
После покупки готовой работы, при необходимости вы можете повысить уникальность этой работы до 75-100% с помощью сервиса Антиплагиат Экспресс

Информация о работе

Дипломная работа
Технологические машины и оборудование
83
НКПК
Слюсар з ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів
4
2016

Введение

Під час роботи над дипломним проектом було розроблено технологічний процес модернізації системи електроустаткування автомобіля ВАЗ-2121 в умовах ТОВ «Алеко», в ході процесу було з’ясовано:
- аналізуючи попит на модернізацію системи електроустаткування в регіоні було з’ясовано, що модернізація сучасних автомобілів проводиться в недостатній кількості, а потреба в наданні подібних послуг постійно зростає, оскільки автомобільний парк в регіоні є досить насиченим.
При виконанні дипломного проекту визначено:
- площу дільниці, виходячи з площі, яку займає технологічне обладнання, робочі місця і проходи, що склала 91,2 м2 а прийнята 108 м2;
- штатну чисельність робітників, необхідну для виконання річного плану виробництва, яка дорівнює 4 чоловікам.
Середній коефіцієнт завантаженості складає 0,54,оптимальне значення Кз.ср. для серійного виробництва не є багатосерійним, то для підвищення можливо запропонувати такі заходи:
- розширити номенклатуру систем електропостачання які діагностуються на дільниці підвищення річного обсягу діагностичних робіт;
- застосування інноваційних технологій.
На основі зроблених розрахунків я визначив:
Фондоємність 0,44 грн.
Продуктивність праці 1694887грн.
Фондоозброєність 749058 грн.
Фонд оплати праці 139335 грн.
Чисельність робітників чол. 4
Середньомісячна заробітна плата 2902 грн.

Содержание

1. Титульный лист. 2 Завдання на ДП. 3. Відомість. 4. Реферат. 5. Зміст. 6. Вступ. 7. Загальний розділ. 8. Технологічний розділ 9. Перерахунок балансу енергії. 10. Розрахунковий розділ. 11. Економічний розділ. 12. Практичний розділ. 13. Охорона праці. 14. Висновок. 15. Джерела інформації. 16. Маршрутна карта. 17. Маршрутно-операційна карта. 18. 2 креслення формату А1, 2 креслення формату А2.

Список литературы

1 Акимов А.В., Генератори закордонних автомобілів. [Текст] / Акимов С.В., Лейкин Л.П М.: "За кермом", 1997. - 38с. 2 Акимов С.В., , Электрооборудование автомобилей [Текст] \Учебник для ВУЗов.\ Чижков Ю.П, - М.: "За рулем", 2004. - 384 с. 3 Банників С.П. Електроустаткування автомобілів. [Текст] / М.: „Транс-порт”, 1977. - 254с. 4 Боровских Ю.М., Стартерні акумуляторні батареї. [Текст] / Старостин А.К., Чижков Ю.П. М.: Фонд ЭГ, 1997. - 50с. 5 Лада 4x4 (Ваз) 2121 Нива / 2131 Нива (Lada 4х4 (VAZ) 2121 / 2131). Руководство по ремонту в цветных фотографиях, инструкция по эксплуатации.
6 Морозова Ю.М Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з дисципліни «економіка підприємства» [Текст] / Ю.М. Морозова . Нова Ка-ховка, НКЕМТ 2015. - 45c.
7 Обревко Є.І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з дисципліни «технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустатку-вання автомобілів і тракторів» [Текст]: Є.І. Обревко, - Нова Каховка, НКЕМТ 2015.- 60с.
8 Обревко Є.І. Методичні вказівки щодо оформлення схем електричних принципових для спеціальності 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроу-статкування автомобілів і тракторів [Текст] / Є.І. Обревко – Нова Каховка, НКЕМТ, 2013. - 80с.
9 Обревко Є.І. Методичні вказівки щодо вигонання КП Технологічний розрахунок СТО з дисципліни «Технічне обслуговування, діагностика і ромонт електроустаткування автомобілів і тракторів» [Текст] / Є.І. Обревко – Нова Ка-ховка, НКЕМТ, 2011. - 48с.
10 Сажко А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Сажко А К.: Карвела 2006р - 290с.
11 Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей [Текст]: Учеб. для сту-дентов вузов. 2-е изд., перераби доп. / Ютт В. Е. — М.: Транспорт, 1995. - 304 с.
12 http://vazclub.com/niva/2121/remont/elektrooborudovanie/osveschenie/fari.
13 http://www.meridian-club.ru/node/148